Telefon (0)59 034 001

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Aldis SHOP

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino Aldis Shop, (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja podjetje Aldis Trade d.o.o. (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Podatki o podjetju:
Aldis Trade d.o.o.
Koroška cesta 48
3320 Velenje

IBAN:
Matična številka: 8051739000
ID številka za DDV: SI 71248056

TEL: +386 59 034 001 / 070 880 000
prodaja@aldis-shop.si

Obiskovalec spletne strani z vnosom svojih podatkov jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.
S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

• podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
• kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
• informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
• informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
• način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
• informacije o načinu plačila;
• podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
• informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
• informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
• informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.
Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 3 delovne dneve za dostavne naslove v Sloveniji, razen če kurirska služba na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje (glej točko 10.). Za ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:
• dostava na želeni naslov preko kurirske službe GLS
• osebni prevzem na sedežu družbe v Velenju

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
• z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun Trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu, v tem primeru velja spletna cena (glej točko 5.)
• po povzetju – preko kurirske službe GLS, pri katerem se plačilo lahko izvede gotovinsko ali s plačilno kartico preko POS terminala. Kupec se v primeru izbire plačila po povzetju obvezuje plačila stroškov postopka plačila po povzetju. 
• s plačilomz bančno kartico preko sistema za varno spletno plačevanje Stripe
• s plačilom na obroke preko kreditne hiše Leanpay
• plačilo z bančno kartico ob osebnem prevzemu preko POS terminala SumUp

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, na primer, strošek dostave.
Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 10.).Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.
Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

• uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
• uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa
6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

• iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
• izbor izdelka za nakup;
• dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
• določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
• pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
• izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 10.);
• pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
• potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila
Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

• vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
• vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
• spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
• odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
• obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).
Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
• spreminja izbrani način dostave izdelka;
• pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto
Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) Trgovec omogoča dostop do podatkov o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.4. Naročilo potrjeno
Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.). Trgovec izda predračun, ki ga Kupcu pošlje preko sporočenega elektronskega naslova.

6.5. Plačilni rok
6.5.1    Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celoten znesek računa nakazati na TRR prodajalca.
6.5.2    V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani prodajalca, je plačilni rok 8 dni od datuma izstavitve računa.
6.5.3    V primeru zamude plačila prodajalec zaračunava zakonite zamudne obresti.
6.5.4    V primeru reklamacije kupca se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani prodajalca.
6.5.5    Kupec ni upravičen do zadržanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane s strani prodajalca ali so pravnomočno ugotovljene pri pristojnem  organu.
6.5.6    Če kupec zamuja s plačilom, če postane znano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. V tem primeru je prodajalec upravičen do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Blago mora biti originalno zapakirano. Kupec nima pravice do posesti blaga in, in blago prodajalec prevzame pri kupcu. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo kupca.

6.6. Lastninski pridržek
6.6.1    Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad dobavljenim blagom do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s  plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
6.6.2    Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka in zahteve prodajalca, le-temu predati te terjatve in sicer v višini prodajne vrednosti blaga prodajalca.
6.6.3    Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti s klavzulo prodajalca o lastninskem pridržku  in ne sme zastaviti blaga ali ga ponuditi kot poroštvo tretjim osebam.

6.7. Blago odpremljeno
Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.
Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov prodaja@aldis-shop.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Trgovcu.
Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 30-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi GLS (glej točko 15.). Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je uporabnik (kupec) odprl varnostni pečat.
Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca).
V skladu z 43.d členom Zakona o varstvu potrošnika potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
V skladu z 54. členom zakona o varstvu potrošnika mora prodajalec, če se pogodba razveže, vrniti prejeto plačilo za blago z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je kupec prejel, in mu povrniti nujne stroške, ki jih je imel za blago.
Potrošnik mora s svoje strani vrniti prodajalcu blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno, in mu dati povračilo za njegovo uporabo vse do razveze pogodbe.

9. Garancija

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa ali dokazila o opravljenem nakupu. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. 
Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja neposredno pri proizvajalcu izdelka ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom oziroma dokazilom o opravljenem nakupu. Proizvajalec oz. njegov pooblaščeni servis je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45-ih dneh od dne prejema izdelka v popravilo, sicer pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim izdelkom v brezhibnem stanju.

10. Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake

Kupec je dolžan artikel, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame artikel na prevzemnem mestu, na katerem ga je osebno izročil prodajalcu, v primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na naslov za dostavo.

Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave ter ga pozove na prevzem artikla. Kupec je dolžan artikel prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.
Če kupec artikla ne prevzame v navedenem roku, se artikel izroči v hrambo prodajalcu na naslovu njegovega skladišča. Prodajalec hrani artikel v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Prodajalec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja (1 €/ dan) ter pravico do povračila vseh za ohranitev artikla potrebnih stroškov.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec artikel proda prek spletne trgovine in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost artikla neznatna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Prodajalec 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi artikla, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

11. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku.
Pogodbeni partner Trgovca za dostavo pošiljk je kurirska služna GLS. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.
Ob naročilu do skupne cene izdelkov 199,99€ znaša dostava 3,99€. 
Ob naročilu nad 200 EUR so stroški pakiranja in dostave brezplačni. 

12. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

13. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.
Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

14. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj: Politika zasebnosti

15. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.
Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na Trgovca.

16. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).
Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri izbranem ponudniku dostave. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo enoto logističnega izvajalca v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s pogodbenim izvajalcem dostave poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

17. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 059 034 001. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov prodaja@aldis-shop.si Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.
Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

18.Varovanje osebnih podatkov in posredovanje informacij GDPR

Podjetje Aldis Trade d.o.o. bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh www.aldis-shop.si, razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.
Ko vnesete na našo spletno stran vaš e-mail naslov se v celoti strinjate, da lahko podjetje Aldis Trade d.o.o., Koroška cesta 48a, 3320 Velenje, davčna številka: SI71248056 (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov) uporabi vnešene podatke (kot npr. e-mail naslov, telefonsko številko itd.) za namene pošiljanja naročenih artiklov, neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter za druge namene za nedoločen čas oziroma do vašega preklica.
Če posameznik ne želi, da mu upravljalec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov prodaja@aldis-trade.si ali se odjavi direktno iz prejete elektronske pošte, poslane preko tretjih orodij za pošiljanje masovne e-pošte.
Upravljalec osebnih podatkov vaših podatkov ne bo posredoval nobenemu drugemu, razen podjetjem in osebam, ki omogočajo izvedbo vašega naročila. Aldis Shop v tem primeru podatke posreduje:
* Pogodbenemu izvajalcu pošiljanja/dostave: GLS d.o.o.
*Izvajalcu spletne trgovine
*pogodbeni računovodski službi
*E-računi (davčni blagajni)

19. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.aldis-shop.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema.

Splošne pogoje poslovanja je sprejel direktor Trgovca, v Velenju, dne 31.03.2021, dopolnjeno 27.07.2023. 

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

Updating…
  • V košarici ni izdelkov.